Waar is Anonymous toe tot in staat?

Anonymous heeft al veel goede dingen gedaan, maar waar zijn ze eigenlijk tot toe in staat? In onderstaande clip word het u haarfijn verteld. Anonymous is een kracht geworden die niet meer te stoppen valt

Bron: World Unity