Waar is Anonymous toe tot in staat?

Spread the love

Anonymous heeft al veel goede dingen gedaan, maar waar zijn ze eigenlijk tot toe in staat? In onderstaande clip word het u haarfijn verteld. Anonymous is een kracht geworden die niet meer te stoppen valt

Bron: World Unity